קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה הינה מכשיר השקעה חדש, המאפשר חסכון נזיל הניתן למשיכה בכל עת, לצד כלל היתרונות שבניהול כספים בקופת גמל. בנוסף, החל מגיל 60, ניתן למשוך את הכספים כקצבה  חודשית הפטורה ממס רווחי הון. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 700 אלף ש"ח בשנה לכל חוסך, בהפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם), וכן לעבור בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס.

בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70 אלף ₪ בשנה לכל חוסך*. המגבלה קיימת ברמת תעודת זהות, כלומר סך ההפקדות לכל החשבונות בקופת הגמל להשקעה של החוסך לא יעלו על 70 אלף ₪ בשנה. 
*צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016

חוסך שיבחר למשוך את הכספים שנצברו בקופה החל מגיל 60 כקצבה חודשית*, הקצבה תהיה פטורה מתשלום מס. למעשה הפטור ממס שניתן על הקצבה החודשית מייצר בעקיפין פטור ממס על כל הרווחים שנצברו בחיסכון בקופת גמל להשקעה לאורך השנים.

קופת הגמל מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות, המאפשרים התאמה למגמות בשווקים ולתקופות חיסכון שונות. החיסכון בקופת הגמל להשקעה מאפשר לכל חוסך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לצרכיו ולרמת הסיכון המועדפת עליו. כספי החיסכון מושקעים בשוק ההון, בהתאם למדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון הקופה. המעבר בין מסלולי ההשקעה הנו ללא עלות והוא אינו נחשב כאירוע מס.
למידע נוסף אודות פירוט המסלולים, הרכבים ומדיניות השקעה.

קופה ששווה זהב: המדריך לחוסך בקופת גמל

מה חשוב לדעת לפני ההצטרפות לקופת גמל? מתי ניתן לפדות את כספי החיסכון שהצטברו בקופה ומהן הטבות המס שמוקנות לציבור החוסכים במסגרת הפקדותיהם לחיסכון? לפניכם, מדריך קצר שיסייע לכם להכיר טוב יותר את קופות הגמל ואת היתרונות של החברות בהן.


קופות הגמל מהוות שחקן ותיק בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל ובשנים האחרונות בעקבות רפורמות ותמורות רבות שחוללו מהפכה בשוק, השתנו מהותן של הקופות, מסלולי צבירת הכספים ודרך פדיון החסכונות, שהפכו אותן לאטרקטיביות ובעלות כדאיות כלכלית גוברת עבור ציבור החוסכים. 

בכדי לסייע לכם בבחירת קופת הגמל, התואמת את צרככם, ריכזנו עבורכם מדריך קצר ובו פירטנו את עיקרי תכונות קופות הגמל ויתרונותיהן.

מהי קופת הגמל וכיצד ניתן להצטרף אליה?
קופת גמל הנה מכשיר חיסכון ארוך טווח לגיל פרישה. בשוק החיסכון, קיימות כיום מספר רב של קופות גמל המציעות מגוון רחב של כלים פיננסיים לחיסכון, בהתאם לצורכי הלקוח, וביניהם: קופות גמל לתגמולים, קופות גמל לקצבה, קופות לפיצויים וכן קרנות השתלמות. 

חשוב לדעת, כי קופות הגמל פועלות כישויות משפטיות אוטונומיות, אך הן מפוקחות ומבוקרות באופן תדיר על ידי משרד האוצר, שבשנתיים האחרונות ביצע כמה רפורמות ששינו את השוק לטובת ציבור החוסכים, ובהן רפורמת בכר שהוציאה את מרבית קופות הגמל מידי הבנקים, תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ששינה את מעמד קופות הגמל ההוניות, וכן מהפכת הניוד בין הקופות השונות. 

ההצטרפות במעמד עמית לאחת מקופות הגמל מתאפשרת לכל מי שמעוניין לחסוך כספים לגיל פרישה, עובדים שכירים ועצמאים כאחד. אותו עמית יכול להפקיד את כספי החיסכון לקופת הגמל שבחר במספר דרכים: במידה והעמית עצמאי, הוא יכול להצטרף לקופת הגמל בלי קשר לעבודתו ולהפקיד כספים בקופה באופן עצמאי. עובדים שכירים יכולים גם הם, כאמור, להצטרף לקופת גמל, ולהפקיד כספים לחיסכון במסגרת הפרשות מעסיקם הישיר. 

אחד היתרונות הבולטים בחיסכון בקופות גמל, היא העובדה שבמועד ההפקדות העמיתים נהנים מהטבות מיסים, זיכויים וניכויים ממס מטעם המדינה, המעודדת חברות בקופות הגמל. 

להלן חלק מזכויות העמיתים להקלות במס: הזיכוי ממס לעובדים שכירים מוענק במעמד ההפקדה בעד סכום שאינו עולה על 7% מההכנסה המזכה ממשכורת. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס. חשוב להדגיש כי חלק המעביד שהופקד בקופה עד לתקרה הקבועה בחוק אינו חייב במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעביד הוא מוכר להוצאה לצרכי מס. 

עבור עובדים עצמאים, הניכוי במס על ההפקדות לא יעלה על סכום השווה ל-11% מההכנסה המזכה שאינה ממשכורת והזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 5% מאותה ההכנסה. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס. 

באיזו דרך ומתי ניתן לפדות את החיסכון בקופת גמל?
הכספים אשר צבר העמית במעמד עמית עצמאי בקופת הגמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים: כעבור 15 שנה לאחר שהחל בהפקדת כספי החיסכון, או בגיל 60. בעקבות השינויים הרבים שחלו במסגרת החקיקה החדשה בתחום הפנסיוני, כספים שהושקעו בקופת גמל במעמד עמית עצמאי החל ב--1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 ובלבד שלקופה וותק של יותר מ-5 שנים. 

חשוב לדעת, כי ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני המועדים שצוינו, אך הדבר אינו משתלם כלל, שכן יוטל עליהם תשלום מס בגובה של 35% לפחות מסך היתרה. יש לשים לב עוד לכך שבהתאם לתיקון 3 נקבע כי כספים שהופקדו החל מ-1.1.08 יהיו ניתנים למשיכה בדרך של קצבה בלבד - בכפוף להוראות שעה לתיקון 5 או במסגרת כללי היוון קצבה.

לסיכום, ניתן לומר כי קופת הגמל הייתה ונותרה אחד מהמכשירים הפנסיוניים היעילים והאטרקטיביים במשק, זאת לאור היתרונות הרבים שהיא מציעה לציבור החוסכים, כגון מתן הטבות מיסוי לחוסך וכן בשל העובדה שהן נחשבות לכלי חיסכון סולידי יחסית, המפוקח ומבוקר בדרך קבע על ידי הרגולטור.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.