plant-growing-from-coins-glass-jar-blurr

ביטוח פנסיוני

​ביטוח מנהלים

פוליסת ביטוח מנהלים היא תכנית פנסיונית, המתנהלת בחברת ביטוח ויכולה לכלול בנוסף לחיסכון פנסיוני לגיל פרישה, ביטוח חיים למקרה פטירה (ריסק) וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה.

מי יכול להיות מבוטח בביטוח מנהלים?

כל שכיר יכול לרכוש פוליסת ביטוח מנהלים. לעצמאי הרוכש ביטוח פנסיוני בחברת ביטוח, תופק פוליסת "תגמולים לעצמאים".

מה כוללות פוליסות "ביטוח מנהלים" ופוליסת "תגמולים לעצמאים?"

 • חיסכון פנסיוני - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. בפוליסת ביטוח מנהלים חלק מהתשלום החודשי לביטוח ולחיסכון מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים. בפוליסת "תגמולים לעצמאים" ההפקדה כולה משולמת ע"י המבוטח העצמאי.

 • החיסכון שייצבר בפוליסה ישולם למבוטח השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לאחר פרישתו.

 • ביטוח חיים - כיסוי למקרה פטירה של המבוטח.

 • ביטוח אובדן כושר עבודה - כיסוי למקרה של אובדן כושר העבודה, כתוצאה מתאונה או ממחלה.

 • הטבות מס - זיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאים.

 • דמי ניהול - חברת הביטוח גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה.

כמה נצבר בחיסכון הפנסיוני?

החיסכון שנצבר לזכות המבוטח עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לפוליסה, בתשואה וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות של כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים.

קופת גמל

קופת גמל היא תכנית חיסכון ארוך טווח. המבוססת על חיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוח, לעומת אפיקי חיסכון פנסיוני אחרים (כגון: ביטוח מנהלים וקרן פנסיה) הכוללים ביטוח חיים (ריסק) וביטוח אובדן כושר עבודה.

מה כוללת התוכנית?

חיסכון פנסיוני - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים

הפקדה של עמית עצמאי לקופה, משולמת כולה ע"י העמית העצמאי
מאחר וקופות הגמל אינן מעניקות קצבה בפרישה, יהיה על העמית לנייד בגיל הפרישה, את הכספים לקופת ביטוח משלמת, ממנה יקבל קצבה חודשית לאחר פרישתו, או להוון את קצבה, עפ"י התקנות ובהתאם להעדפותיו

הטבות מס - זיכוי וניכוי מס על הפקדות שכירים ועצמאיים

דמי ניהול - החברה המנהלת גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצביר

כמה נצבר בחיסכון הפנסיוני?

החיסכון שנצבר לזכות העמית עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו  מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקופה, בתשואת הקופה וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות של כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים.

 

יתרונות קופת גמל:

 • חיסכון טהור ללא רכיבי ועלויות ביטוח

 • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית

 • חסרונות קופת גמל

 • לא ניתן לרכוש רכיב ביטוחי

 • מחייב ביצוע ניוד למוצר פנסיוני אחר בגיל פרישה על מנת לקבל קצבה חודשית

 

קרן השתלמות 

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון לטווח של 6 שנים, המאפשרת לשכירים ולעצמאיים לצבור חיסכון הוני לכל מטרה.

מה כוללת התוכנית?

חיסכון - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע"י העובד וחלק מופקד ע"י המעסיק
כספי החיסכון ניתנים למשיכה על ידי העמית בתום 6 שנים פטורים ממס. חוסכים שהגיעו לגיל הפרישה, יכולים למשוך את החיסכון בתום 3 שנים

הטבות מס - ניכוי במס על הפקדות מעסיקים ועל חלק מהפקדת עצמאים

דמי ניהול - משולמים לחברה המנהלת  בשיעור של עד 2% לשנה מהצבירה

 

כמה נצבר בחיסכון?

החיסכון שנצבר לזכות העמית, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקופה, בתשואת הקרן וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות של כספים, אם בוצעו.

יתרונות קרן השתלמות:

 • חיסכון הוני לטווח בינוני

 • ההפקדות לחיסכון והרווח פטורים ממס, עד תקרה הקבועה בתקנות

 • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית

קדוש ביטוחים משווקת קרנות השתלמות של בתי השקעות המובילים בשוק מתאימה לכל לקוח תכנית חסכון על פי צרכיו האישיים.

תכניות חיסכון והשקעה – קדוש ביטוחים מתמחה בליווי פיננסי עבור המגזר הפרטי והעסקי, הינה בלתי תלויה אובייקטיבית ובבעלות פרטית, הסוכנות פועלת בשיתוף פעולה מול חברות הביטוח והמוסדות הפיננסים המובילים בישראל ובכך ביכולתה להעניק ללקוחותיה מגוון פתרונות חסכון בהתאמה אישית מבוססת צרכי לקוח בהתאם לגילו, רמת סיכון, במטרה להעניק לו פתרון חיסכון והשקעה, אנו מלווים את הלקוח מתאימים ללקוח מסלול השקעה, בשירות אישי ומקצועי המתבצע על ידי בעל רישיון השירות נתמך ומגובה בעזרת מערכות טכנולוגיות מתקדמות המעניקות מידע בזמן אמת ושוטף ללקוח.

 

מסלולי השקעה וחיסכון בתנאים לא רגילים! איפה הכי כדאי לחסוך?
רובנו חושבים שהבנקים הם הכתובת היחידה לחיסכון, אך בימים שבהם הריביות נמוכות והרווח מהפק"מ אפסי - מסתבר שקיימות אפשרויות נוספות בתנאים אטרקטיביים במיוחד המוצעות ע"י חברות הביטוח הגדולות בישראל.


אם תפנה ליועץ בסניף הבנק הקרוב ,סביר להניח שהוא יציע לך השקעה בקרנות נאמנות, בהשקעה בבורסה או בפיקדון בנקאי.

בשנים האחרונות מתפתח תחום פוליסות החיסכון , תחום זה מהווה אלטרנטיבה נפלאה למוצרי ההשקעה הנפוצים. לפוליסות החיסכון יתרונות משמעותיים בעיקר בחיסכון במנות קטנות לילדים, ובהטבות מס למבוגרים.

 

אז מהי בעצם פוליסת השקעה וחיסכון?
פוליסת השקעה וחיסכון של חברות הביטוח הן מכשיר חיסכון מנוהל: הכספים מתנהלים כמו בקרנות הנאמנות. למעשה, מדובר בתיקים פיננסים המנוהלים ע"י בתי ההשקעות וחברות הביטוח בהתאם למסלול ההשקעה שנבחר ע"י הלקוח.