מסלולי משכנתא / שמואל עזרן
משכנתא קבועה, משכנתא משתנה, ואולי צמודת מדד? במאמר זה נסקור את סוגי מסלולי המשכנתא השונים העומדים לרשותינו בבואינו לבנות תמהיל.
ריבית קבועה צמודת מדד
במסלול זה הריבית לא משתנה לאורך כל חיי המשכנתא, התשלום החודשי ויתרת הקרן צמודים למדד המחירים לצרכן , ויתעדכנו כל חודש בהתאם למדד.
במידה ומבצעים פירעון/מחזור תיתכן במסלול זה עמלת פירעון מוקדם בהתאם לריבית הקיימת במשק (ריבית להיוון).

 

 

 

 

 

 

 


ריבית קבועה לא צמודת מדד
במסלול זה הריבית לא משתנה  לאורך כל חיי המשכנתא, והקרן לא צמודה לאף נתון. מסלול זה נחשב למסלול סולידי. מכיוון שלא טומן בתוכו כלל סיכונים. התשלום החודשי לא ישתנה לאורך כל חיי המשכנתא
במידה ומבצעים פירעון מוקדם/מחזור גם במסלול זה תיתיכן עמלת פירעון מוקדם בהתאם להשוואה מול הריבית במשק (ריבית היוון).

מסלול צמוד פריים
במסלול זה הריבית נקבעת בהתאם לריבית הפריים, הריבית מתעדכנת פעם בחודש, בהתאם להחלטת נגיד בנק ישראל. מסלול זה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן, במידה ומבצעים פירעון מוקדם / מחזור לא נגבית במסלול זה עמלת פירעון מוקדם.
מסלול עם ריבית משתנה כל מספר שנים
מסלול זה הוא למעשה וריאציה על מסלול הריבית הקבועה, כאשר למעשה נתווספו שני מרכיבים עיקריים:
* כל מספר שנים ישנה תחנת יציאה, המאפשרת פירעון מוקדם ללא עמלה.
* במקרה ורוצים לפרוע שלא בתחנה, עמלת הפירעון מחושבת באופן יחסי
לפרק הזמן שנותר עד התחנה הבאה.
הריבית מורכבת מריבית בסיס ומרווח. המרווח קבוע לכל תקופת המשכנתא, אך בכל תחנה, שיעור הבסיס מתעדכן, ועל כן גם ריבית המשכנתא כולה משתנה. לדוגמא, משכנתא נלקחה בריבית 3% המורכבת מריבית בסיס 2% ומרווח 1%, לאחר שנתיים ישנה תחנה, אך ריבית
הבסיס עלתה ל- 3% , ועל כן הריבית החדשה תהיה 3% + 1% = 4%.